Alf Sture Spisestuer


ProdusentTonning & Stryn
DesignerAlf Sture


Produkt

Del på sosiale medier 

Beskrivelse

Alf Sture er en av nestorene i norsk møbeldesign. Han har mottatt en rekke priser og utmerkelser for sine former og interiører.

Møblene, sa han, skal fungere etter sin hensikt. Særlig er det viktig at sittemøbler er tilpasset anatomiske krav, men utover dette bør de med sin form være med på å prege et miljø med trygghet og varme, og gjerne appellere til noe kjent og kjært.

Alf Sture arbeidet alltid tett med sine oppdragsgivere. Det ga ham en forståelse som var avgjørende for ham. Samarbeidet med Tonning Møbelfabrikk varte fra 1960 til han sluttet å arbeide i 1995. Våre felles idealer når det gjaldt form, funksjon og kvalitet, gjorde at han fikk realisere mange ideer i dette samarbeidet.

Høydepunkter i Alf Stures liv:

1940: Begynte i lære hos snekkermestrene Hiorth & Østlyngen.
1943: Innkjøpt til Kunstindustrimusset i Oslo.
1960: Tegnet første kolleksjon for Tonning Møbelfabrikk.
1990: Tildelt Kongens fortjenestemedalje i gull og Norsk Forms ærespris.


Relevante produkter