HeltreGENERELT OM MØBELSTELL OG -VEDLIKEHOLD

Normal nedbrytning over tid - utseendeforandring og forringelse - spesielt av tekstiler og hud, som følge av bruk og slitasje, må påregnes på alle møbler. Dersom et nytt møbel mot forventet har en mangel, må du som kjøper innen rimelig tid etter at du har oppdaget mangelen - eller burde ha oppdaget den, gi salgsstedet melding om at du vil klage på mangelen.

For at møbelet skal ta seg godt ut så lenge som mulig, er det viktig at du tar godt vare på det. Husk at verken møbelhud eller møbelstoffer er selvrensende eller vedlikeholdsfrie og påvirkes av både ytre- hud, hår, syreholdig svette og fargesmitte fra dongeribukser. I tillegg etterlater også søl merker som må behandles umiddelbart.

Sofaer og stoler er de møblene som i størst grad blir brukt. Derfor er det viktig at en har kunnskap om møbelhud- og møbeltekstilers egenskaper og kvaliteter, for å kunne vite hvordan disse på best mulig måte vedlikeholdes og rengjøres. Likevel må du beregne normal slitasje/nedbrytning over tid.

Vedlikeholdsveiledningen nedenfor beskriver anbefalinger for støvtørking, rengjøring og flekkfjerning i forhold til både møbeltekstil, møbelhud, tre og noen andre vanlige møbeloverflater. For veiledning om stell/vedlikehold av nytt møbel, kontakt butikk/leverandør som har solgt møbelet eller produsenten.


Møbelpleie treverk

De ulike tretypene har hvert sitt særpreg og utseende.

Tre er et levende materiale og det vil fortsette preges som følge av sesongmessige og omgivelsestemperatursvingninger og endringer i luftfuktigheten. Derfor kan man se at det både kan utvide og trekke seg sammen over tid.

Bøk har stort sett jevn farge mens venene i eik ofte plassert i forskjellige ringer med skarpe grenser.

Uansett hvilken type tre, anbefaler vi at både behandlet og ubehandlet trevirke alltid såpe eller olje-behandlet for å unngå uttørking av treet. Hvis veden tørker ut, kan det sprekke i staver. Lakkert tre krever ikke vedlikehold.


Enkle råd for bord i heltre

  • Utfør all rensing og behandling treverkets lengderetning..
  • Slip aldri med stålull!
  • Massive tilleggsplater må ha luft på begge sider for å unngå at platene slår seg. Derfor bør man kun oppbevare èn slik massiv plate av magasinet - mens to finerte plater kan lagres sammen
  • Unngå bordskåner i kork! Varme og fuktighet kan trenge inn i bordet.
  • Vær svært forsiktig med å sette varme ting .f.eks. te krus på toppen av en fuktig klut, da det kan føre til hvite skjolder på bordet.
  • Vær forsiktig med å plassere heltre for nær varmekilder som. komfyr eller radiator Unngå direkte sollys
  • Massive benkeplater bør aldri dekkes med voksduk eller lignende lufttett materiale for lengre perioder
  • Spør alltid møbler forhandler dersom du er i tvil.

Såpebehandling:

Denne fremgangsmåten vil fylle porene i treverket , slik at det oppnås en overflate som er forholdsvis glatt og smussavvisende forhold til ubehandlet tre .

Det nye bordet bør behandles såpe 2-3 ukers intervaller for å holde bordplaten lys.

Blandingsforhold :

Ask/Bøk: ca . 100 gr såpeflak til en liter vann på de første behandlingene.

Eik: ca . 25 gr såpeflak til en liter vann - NB : Overdreven bruk av såpe gjør eiak mørk!

Det anbefales å benytte demineralisert vann, da jernholdig vann i noen tilfeller kan misfarge treverket.

Påføring : svamp eller klut vris opp i såpevann . Såpen påføres i treets lengderetning , slik at såpen blir jevnt fordelt og uten ansamlinger eller tykke striper. Svampen eller kluten vris deretter hardt opp og tørk det av bordet etter noen minutter . Ujevn påføring kan misfarge treverket . Husk alltid å behandle undersiden for å unngå at treverket vrir seg.

Sliping : Ved de første behandlingene kan føre trefibrene i treverket reise seg, så det anbefales at mellomsliping. Når platen er tørr , pusses den med sandpapir 180-240 eller pussekloss langs lengderetningen. Slip aldri med stålull!

Vedlikehold : Fra tid til annen bordet trenge en oppfriskning. Du kan da brukeet blandingsforhold på 25 g såpeflak pr. liter vann og følge instruksjonene ovenfor , både når det gjelder ask, bøk og eik .


Oljebehandling

Denne fremgangsmåten vil fylle porene i treverket , slik at det oppnås en overflate som er forholdsvis glatt og smussavvisendeforhold til ubehandlet tre.

Type olje : Vi kan anbefale Proterra olje som er produsert fra solsikkeolje og inneholder stoff ( Malkode 00-1 = ut av fareklasse) . Proterra Oil kan kjøpes / bestilles fra møblelforhandler . Det finnes andre typer olje på markedet for heltre . Brukes disse, så følg instruksjonene på emballasjen . Vi anbefaler hërdendeolje .

Påføring: olje påføres jevnt med en myk klut eller svamp langs treretningen i svært tynne lag . Oljen herdes etter ca . 24 timer . Bordet kan deretter poleres med en tørr klut . Ved behov for sliping/pussing bruk 220-240 sandpapir . Slip aldri med stålull!

Daglig rengjøring : Eventuelle flekker kan fjernes med en oppvridd klut i varmt vann . Vanskelige flekker kan fjernes med rengjøringsmiddel , eventuelt slipes/pusses. Etter sliping, kan det være fargeforskjell i treet. Dette vil forsvinne snart etter at den nye oljebehandling og lyspåvirkning .

Vedlikehold : Oljebehandlingen gjentas etter behov .

Advarsel ! Kluter med oljerester kan selvantenne . Kluter skal enten brennes eller dynkes med vann og pakkes i aluminiumsfolie før de kastes .

Laminatbord:

Her er noen enkle tips for vedlikehold og behandling av benkeplater med laminat .

Selv om laminat har god motstandsdyktighet mot varme , bør man alltid beskytte bord så godt som mulig i forhold til alle typer varmepåvirkning .

Daglig rengjøring : Overflaten tørk med en ren klut dyppet i såpevann eller vann som inneholder rengjøringsmiddel .

For vanskelige flekker : Løst smuss tørkes av . En ren klut fuktet i vann – evt. med rengjøringsmiddel om nødvendig - brukes for ytterligere tørking inntil all smuss er oppløst. Skyll med rent vann og avslutt ved å tørke av med en tørr klut .

For spesielt vanskelige flekker: forsiktig bruk av organiske løsemidler som alkohol , benzen og aceton , avhengig av innholdet av flekken. En ren klut dyppet lett i det gjeldende middelet og flekken gnis av. Deretter rengjøres som nevnt ovenfor . Vær svært forsiktig med kanten av bordet !

Bruk aldri : Stålull, slipesvamp/kloss, skure såpe og lignende , da de fører til fargeavvik på sidene som har blitt renset .

Når skaden er skjedd

Hvis en ulykke først har skjedd, er det ulike alternativer for å reparere skaden .

Man bør alltid begynne med å fjerne flekker med en fuktig klut med lunkent vann eller det mildeste vaskemiddel.

Såpebehandlede overflater : Vanskelig fedt-/olieflekker kan fjernes med rensevætske og lett sliping med fint sandpapir. Det samme gjelder for flekker av stearin, kulepenn eller markør kan fjernes med en myk klut fuktet med alkohol . Mørke flekker fra f.eks . aviser eller skokrem kan fjernes med et viskelær eller noe fint sandpapir. Dype merker eller riper krever sliping. Brannskader skal slipes bort. Det er viktig å slipe i et større område for å unngå en fordypning i bordplaten.

Olje behandlede overflater : Svært vanskelige fett-/olieflekker kan fjernes med white spirit og oljebehandling må gjentas . Kulepenn eller markør kan fjernes med en myk klut fuktet med alkohol. Mørke flekker , for eksempel. aviser eller skokrem kan fjernes med et viskelær eller noe . fint sandpapir . Dype merker eller riper krever sliping/pussing. Brannskader skal slipes bort. Det er viktig å slipe i et større område for å unngå en fordypning i bordplaten.

Lakerte overflater: Ved flekker på malte flater er det ofte fordi malingen er slitt og dermed porøs . Dette krever nedsliping med påfølgende omlakkering . Vi anbefaler at en kvalifisert fagperson utfører dette. Kontakt møblerforhandler.

TIPS FRA NAVER COLLECTION